Boat Way - เส้นทางเดินเรือ จาก ท่าเรือ ปากบารา ถึง เกาะ หลีเป๊ะ (Pakbara Pier to Koh Balee)

          ออกจากออฟฟิศ สุโขทัยทัวร์ ( หน้าสถานีรถไฟหาดใหญ่ ) ขึ้นทางหลวงหมายเลข 43 ไปถึง อ.รัตภูมิ เลี้ยวซ้ายสู่ จ.สตูล ถนนสาย 406 ถึง อ.ท่าแพ เลี้ยวขวา ที่ถนน 416 ตรงเข้า อ.ละงู จ.สตูล ตรงไปจนถึงท่าเรือปากบารา ใช้เวลาเดินทางทั้งหมดประมาณ 1 ชั่วโมง 30 นาที

เส้นทางเดินเรือเส้นทางเดินเรือ

HOME          |          SERVICE          |          TRAVEL          |          PAYMENT          |          ABOUT US          |          CONTACT US